Home / Kolej / Warszawa - Muzeum Kolejnictwa II 26

Encore, tym razem z lepszym oświetleniem.