Home / Kolej / Warszawa Gdańska - Dni Transportu Publicznego 2006 10

Tylko kilka zdjęć, bo baterie padły po wysiłku z zajezdni na Woli i Ostrobramskiej (w galerii komunikacji miejskiej).