Home / Kolej / Petersburg - Muzeum Kolejnictwa 157

Cały garnitur kolei rosyjskiej plus rakieta balistyczna!